Print

Общуване без агресия

“Общуване без агресия” е практически метод, разработен в най-добрите традиции на хуманистичната психология. Той предлага ясен и ефективен модел за общуване, базирано на сътрудничество, съзнателни избори и взаимно разбиране.
Негова цел е да повиши способността ни да вдъхваме съпричастност у другите и да реагираме съпричастно. Този подход към общуването поставя ударение върху състраданието като мотиватор за действията ни, а не върху страха, вината, срама, обвиненията, конкуренцията, заплахата или налагането на наказания.
Методът се базира върху преформулиране на начина, по който се изразяваме и по който изслушваме чрез фокусиране на съзнанието върху наблюдението, чувствата, потребностите и молбите. Обучените в Общуване без агресия развиват способност да правят внимателни наблюдения и - без да дават оценки и да поставят диагнози - да определят поведенията и обстоятелствата, които оказват влияние върху нас. Те се научават да се вслушват в собствените си вътрешни потребности и в потребностите на другите, както и да идентифицират и ясно да изразяват своите искания в дадения момент.
Чрез акцента върху ефективното общуване – със себе си и с другите – Общуването без агресия поражда уважение, внимание и емпатия и провокира взаимен стремеж към общуване, освободено от агресия.
Методът е разработен от д-р Маршал Розенберг през 60-те години на ХХ в. и представлява мощен инструмент за мирно разрешаване на конфликти и преодоляване на различията на личностно, професионално и политическо равнище. Д-р Маршал Розенберг е основател и директор на Центъра за Ненасилствена комуникация (1984). Той е автор на “Да говорим за мира в един свят на конфликти” и на бестселъра “Общуване без агресия”. Бил е сред учениците Карл Роджърс (един от основателите на хуманистичното направление в модерната психология).
Общуването без агресия може успешно да бъде адаптирано и въведено в практиката при индивиди и интституции, произхождащи от различна културна среда. Опит в това отношение имат държави като Швеция, Швейцария, Италия, Германия, Дания, Белгия, Австрия, Малайзия, Индия, Великобритания, Холандия, Австрия, Франция, Канада и САЩ, Израел, Ирландия, Русия, Руанда, Бурунди, Нигерия, Сърбия и Хърватска. Анализите показват, че обучението в Общуване без агресия значително подобрява способността за изграждане на връзка на разбирателство със себе си и с другите, както и за мирно преодоляване на разногласията. Докладите сочат също, че ползите от обученията са не само трайни във времето, но в действителност дори имат тенденция да нарастват.Print