Print

ИК „Кръгозор” предлага на дванайсетокласниците серия от помагала, които ще им окажат неоценима помощ при подготовката за задължителния зрелостен изпит.
Поредицата „Успешна матура” обхваща целия материал, необходим за отлично представяне на изпита по български език и литература. В книжките са включени всички основни правила, засягащи правописните, пунктуационни, лексикални и граматични норми. Специално място е отделено на термините, литературните жанрове и похвати. Към всяка част от учебния материал са съставени и задачи за самоподготовка, както и въпроси за проверка на нивото на знанията. Книжка трета е съставена изцяло от тестове, изготвени по модела на матурата, зададен от МОН.
За първи път се представят и пълен набор от разработки върху най-дискутираната част от зрелостния изпит - 41-ви въпрос. Четвърта книжка от поредицата „Успешна матура” ще съдържа интерпретации върху всичките 98 произведения от българската литература, включени в изпитната програма.

„Успешна матура” е първата поредица, която обхваща пълната гама от задачи за задължителния зрелостен изпит. Авторите на помагалата са специалисти с дългогодишен опит в областта на образованието. Част от тях многократно са участвали в експертни комисии към МОН и висшите учебни заведения в страната.

Серията Успешна матура съдържа 4 книжки:

1. Българският език в правила и тестове. Успешна матура 1
Автор: д-р Весела Кръстева.
Съдържа правилата, засягащи правописната и пунктуационна норма, граматичната и лексикална норма, представени в табличен вид. След всяка тематична единица има 10 тестове задачи – общо 310 тестови задачи.

2. Български език и литература – правила, понятия, тестове. Успешна матура 2
Автори: Елка Добрева, Ивелина Савова, Добрин Добрев.
Съдържа основните правила в българския език, подредени по най-често допусканите грешки, основните правила при създаването на текстове, българската литература – жанрова теория, стилистични фигури и тропи. След всяка тематична единица – тестови задачи. 10 теста за упражнения, съдържащи граматични и литературни задачи.

3. Тестове за зрелостен изпит по български език и литература. Успешна матура 3
Автор: д-р Весела Кръстева.
Състои се от 10 теста с по 41 тестови задачи – точно по модела за матура по български език и литература. Включени са и верните отговори.

4. Българската литература за матура. Създаване на аргументативен текст. Успешна матура 4
Автори: София Тодорова, Иван Велчев.
Съдържа основните теми и проблеми в произведенията, включени в списъка за зрелостен изпит, интерпретации (анализи) на ВСИЧКИ произведенията, включени в списъка за зрелостен изпит.
Print