Print

Предговор

Скъпи читателю, държиш в ръцете си една всеобхватна и конкретна книга, разглеждаща отношенията между родители и деца. Пазарът е залят от психологическа литература, но малко книги са посветени на правилното възпитание от гледна точка на психичното здраве, а и много от излезлите на българския пазар книги по темата са по-скоро теоретични. Но нито една обща теория не може да бъде толкова практически полезна, както разгледаните тук множество конкретни ситуации, съпроводени с по няколко предложения за реакции от страна на родителя, както и ясно обяснение кои биха били неправилните отговори. Много често съм получавала точно такива въпроси в практиката си: „Какво точно да кажа на детето си?”, „В кой момент да му го кажа?”, „С кои думи точно?” и „Какво и как не бива да правя като родител?”. Целта на книгата не е да даде обяснение на детското поведение или да подскаже терапевтични действия на родителите. Това, според Пол Колман, е задължение на специалистите по детска психотерапия. Авторът се ограничава до конкретните съвети към родителите, които биха довели до най-бързо справяне с проблемни ситуации и биха осигурили възможно най-правилното детско развитие. Разгледани са сто от най-често срещаните родителски въпроси като: как да кажем на осиновеното дете, че е осиновено, детските лъжи, кражбата, тормозът в училище, наказанията, глезенето и строгостта, стеснителността, агресията, сексуално възпитание, болести и много други. Най-важното в тази книга обаче не са толкова конкретните отговори, колкото цялостната философия на възпитание и отношение към децата – отношение, почиващо на базата на дълбоко уважение и зачитане на детската личност – условие за спокойното, здраво развитие и достигане на зрелостта с добра самооценка и необходими за живота му на самостоятелен индивид качества. Доброто самочувствие е най-сигурното средство за изкореняване на негативните мисли. Човекът с добра самооценка е добронамерен към другите и възприема и тях като такива. Този – с лоша самооценка – е враждебен към света и чувства и света такъв. Самоувереният човек по-често поема инициатива, рискува, действа, а това са главните фактори на успеха. А грешното действие винаги е било по-добро от греховното бездействие. Който повече опитва, повече и успява.
Много по-лесно е да отгледаш едно здраво дете, отколкото да лекуваш вече нездравите навици и разрушителни мисловни схеми на един възрастен. Често се тревожим какво ще стане с детето ни утре, а забравяме, че това утре зависи от днес. Ако ги уважаваме, ще ги научим да мислят позитивно и да вярват в себе си, а така им даваме най-голямото наследство – по-ценно от всяко преходно и несигурно материално имане.
Има само две абсолютно трайни неща, които можем да завещаем на децата си. Едното са корени, а другото – криле. Тази книга ни подсказва как точно да го направим.

Мадлен АлгафариPrint