На 11.12.2009год. в V-ти Териториален център на БЧК се проведе годишно отчетно събрание на Българския младежки червен кръст. На този важен форум за младежката организация беше обявен резултатът от конкурса за есе на тема "Вирусът на СПИН". В конкурса участваха доброволци на БМЧК от 39 СОУ, 131 СОУ, 81 СОУ и Английската гимназия. Участниците показаха задълбочени познания в областта на заболяването, начините на предпазване и отношението на здравите към заболелите.

 

Компетентно жури прегледа и оцени работите.

Всички участници бяха наградени с книги от ИК "Кръгозор".