Понякога се боиш да проявиш любовта и емоциите си. Мъжът е сигурен, че е обичан, когато усеща своята значимост. Това е главна негова потребност – чувството за собствена значимост. В какво се проявява то? Във възможността да взема решения и да носи отговорност за тях, в безусловното приемане на неговите решения от жената, в усещането, че е необходим като защитник покровител, че жената го приема такъв, какъвто е, в искрената признателност на жената за неговите старания, в нейното възхище-
ние от постиженията му и от него самия. Обикновено жената е по-гъвкава и притежава умението да отстъпва. След като достигне целта си, мъжът е готов да те следва навсякъде и тогава ти вече ще можеш да постигнеш няколко свои цели. Мъжът е устроен така: ако жената му помага да постигне целите си, и той е готов да ѝ помогне. Главното е тя да знае какво иска. Мъжът властва,
жената управлява.
Да следва другия, е велико женско умение. Глупаво е да се смята за недостатък. Най-гъвкавата част управлява цялата система. Неслучайно казват: мъжът е главата, а жената – шията, но главата се върти натам, накъдето я завърта шията. Именно стихията на Водата ни прави гъвкави.

Мъжът и жената мислят и вземат решения с различна скорост. Докато жената разбира и чувства веднага, на мъжа му трябва време, за да анализира и да направи изводите си. Но ако жената няма търпение да изчака мъжът сам да прецени ситуацията и да вземе решение, рискува да загуби всичко. За много от важните решения мъжът трябва да узрее и умната жена ще прояви търпение, за да му позволи сам да намери отговора на въпроса, а няма да му предлага своите отговори. Всяко решение означава отговорност и като предлага на мъжа готово решение, жената не му позволява той да поеме отговорността, а я поема тя. Но отговорността разрушава жената, а прави мъжа по-силен. За да се върнеш в състоянието Момиче, трябва да прехвърлиш отговорността на мъжа.

Може би ще кажеш, че понякога е по-лесно и по-просто да направиш всичко сама и ще си сигурна, че ще получиш нужния резултат. Ако пък чакаш решенията на мъжа, нямаш гаранция, че ще получиш това, което ти е нужно.
Наистина понякога решенията, които взема мъжът, не са толкова добри като твоите. Трябва да се примириш с това и да му позволиш да намира най-добрите решения. В противен случай бремето на отговорността ще те смаже.

Откъс от "Четирите лица на съвършенството" от Лариса Ренар.