Дечка Чавдарова

АВТОР

Дечка Чавдарова

ДЕЧКА ЧАВДАРОВА

доцент, доктор по филология

Родена на 15 януари 1950 г. в с. Ведраре, Пловдивска обл. През 1972 г. завършва СУ “Св. Климент Охридски”, специалност Руска филология, с втора специалност Българска филология. От 1978 г. е на работа в Шуменския университет, където чете лекции и води семинарни занятия по руска литература. През 1988 г. защитава кандидатска дисертация, а през 1997 г. е избрана за доцент. В периода 1992-1994 г. е лектор по български език и култура в Университета “Мария Кюри-Склодовска” в гр. Люблин (Полша).

Книги от този автор

Не можем да намерим продукти, отговарящи на селекцията.