Елка Добрева

АВТОР

Елка Добрева

ЕЛКА ДОБРЕВА доцент, доктор по филология

Родена на 15.12.1952 г. в Шумен.

Завършила е специалност Класическа филология в Софийския университет. През 1983 г. защитава дисертация и получава научната степен “доктор”.

От 2004 г. е член на Катедрата по журналистика и масови комуникации към Шуменския университет. Преподава Общо езикознание, Текстолигвистика, Теория на масовата комуникация и др. 

През 1989 г. получава званието “доцент”.

Специализирала е в областта на текстолингвистиката и теорията на комуникацията в Института по общо езикознание към Виенския университет и в Университета в Увърхемптън, Англия.

Книги от този автор

Не можем да намерим продукти, отговарящи на селекцията.