Юрий Проданов

АВТОР

Юрий Проданов

ЮРИЙ ПРОДАНОВ

доцент, д-р по филология

Роден на 11. 09. 1959 г. в Плевен. През 1983 г. завършва Шуменския университет, специалност Българска филология. От 1986 г. работи в катедрата по българска литература като преподавател по Възрожденска литература. През 1987 г. е зачислен към катедрата като свободен аспирант по Възрожденска литература. През 2000 г. защитава дисертация пред Специализирания съвет по литературознание към БАН, София, и получава научната степен “доктор”. Специализирал е сърбохърватистика в международни курсове на Белградския университет.

Книги от този автор

Не можем да намерим продукти, отговарящи на селекцията.