Иван Велчев

АВТОР

Иван Велчев

Иван Велчев е роден през 1962 г. в София. Завършва специалност "Славянска филология" в СУ "Св. Климент Охридски" през 1988 г. От 1989 г. работи като учител по български език и литература. През 2002 и 2009 г. е хоноруван преподавател по методика на обучението по литература към Катедрата по методика във Факултета по славянски филологии на СУ "Св. Климент Охридски". Автор е на статии, учебници и учебни помагала.

Книги от този автор

Не можем да намерим продукти, отговарящи на селекцията.