Петко Ст. Петков

АВТОР

Петко Ст. Петков

Петко Стефанов Петков

е роден на 20.11.1963 г. в гр. Казанлък. Завършва специалност История във Великотърновския университет през 1987 г. Работил е в Общински съвет за култура - гр. Стара Загора. От 1990 г. е преподавател по нова история на България в Историческия факултет на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”. През 1999 г. защитава докторска дисертация на тема “Климент Браницки и Търновски - архиерей и държавник (1878-1901)”. През 2003 г. е избран за доцент по нова история на България. Заместник-декан е на Историко-юридическия факултет на Великотърновския университет. Научните му интереси са насочени към различни проблеми от новата история на България от началото на ХVІІІ до средата на ХХ век: отношенията между Българската православна църква и държавната власт ХІХ -ХХ век, дейността и идеите на Васил Друмев - Климент Браницки и Търновски, развитието на българския въпрос, програмите за национално освобождение и идеите за държавно устройство и управление в българското общество през ХІХ век, българските политически нрави ХІХ-ХХ век. Член е на Съюза на учените - клон Велико Търново.

Книги от този автор

Не можем да намерим продукти, отговарящи на селекцията.