Весела Кръстева

АВТОР

Весела Кръстева

Д-р Весела Кръстева е родена в София през 1960 г. Завършила е българска филология в СУ „Св. Климент Охридски“. През 2001 г. защитава дисертация на тема: „Турцизмите в съвременния български език“ за присъждане на научната и образователна степен „доктор“. От 1997 г. до 2000 г. преподава езикова култура в СУ „Св. Климент Охридски". Преподавател по български език и литература в софийски гимназии. Носител е на почетното звание „Неофит Рилски“, присъдено от МОН през 2008 г. Автор на учебници и помагала за средното образование.

Книги от този автор

Не можем да намерим продукти, отговарящи на селекцията.