Владимир Атанасов

АВТОР

Владимир Атанасов

Владимир Атанасов е роден на 21.09.1955 г. в София. Завършва СУ "Св. Кл. Охридски", специалност българска филология. Работи като учител по български език и литература в София. От 1986 г. е асистент в Катедрата по методика към Факултета по славянски филологии в Софийския университет. От 2002 г. е хабилитиран доцент. Води лекционни курсове по методика на литературното образование и учебна практика. Чете лекции по съвременна българска литература в СУ "Св. Кл. Охридски".

Автор на "Символни полета в българската литература" (1995), "Теми и прочити на българската литература" (1999) и "Как да пишем съчинение" (1999), съставител на сборника "Литература и образование" (1999), съавтор на книгата "Българската литература - диалогични прочити" (с Н. Чернокожев, 1994), на учебниците "Литература за 7. клас" и "Книга за учителя" (1996, колектив), на учебника "Литература за 8. клас" и "Методика за учителя" (2000, колектив), на учебното помагало "Как да пишем отговор на литературен въпрос?" (1998, колектив). Съставител е на антологията "Никола Вапцаров. Моторни песни." Има над 40 публикации в специализирания печат. Съавтор е на "Концепция за литературното образование" (1993), както и на разработването на Държавни образователни изисквания по български език и литература (1998-2000). Член на Управителния съвет на Съюза на българистите в България (от 1998), главен редактор на научно-методическото списание "Български език и литература". Интересите му са насочени към областите на литературната история и критика, методиката на литературното образование, философията, психологията, четенето, интерпретацията.

Книги от този автор

Не можем да намерим продукти, отговарящи на селекцията.