Младен Енчев

АВТОР

Младен Енчев

Младен Енчев

 доцент, доктор по филология

Роден на 30. 09. 1957 г. в Разград. Завършил специалността Българска филология във ВПИ - Шумен през 1981 г.

През 1994 г. защитава дисертация пред Специализирания научен съвет по литературознание към БАН и получава научна степен “доктор”. От 1984 г. работи в Катедрата по българска литература към Шуменския университет като преподавател по Българска детска литература. Научно-изследователските му интереси са в областите на литературната приказка и прагматиката на поезията за деца.

 

Книги от този автор

Не можем да намерим продукти, отговарящи на селекцията.